Do 120 zł za otwarcie Konta Direct w ING Bank Śląski

W nowej promocji Konta z Lwem Direct nowy klient może otrzymać nawet 120 zł za otwarcie rachunku w ING Bank Śląski. Wystarczy otworzyć konto i płacić kartą debetową lub BLIK’iem.

Nowa promocja ING Bank Śląski „Do 120 zł za otwarcie Konta” nie różni się zasadniczo od dotychczasowych promocji, w których za otwarcie konta i płatności kartą można było otrzymać 100 zł. Dodatkowe 20 zł w obecnej promocji można otrzymać za wykonanie 3 płatności BLIK.

W promocji mogą wziąć udział osoby, które nie posiadały żadnego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 28 lutego 2017 roku. Warunek ten dotyczy również współposiadaczy konta.

Warunki udziału w promocji

W celu wzięcia udziału w promocji należy spełnić następujące wymagania:

  • do dnia 14 kwietnia 2017 roku należy:
    • złożyć wniosek na dedykowanej stronie promocji i zawrzeć umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe,
    • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ING Bank Śląski danych osobowych w celach marketingowych.
  • do dnia 14 sierpnia 2017 roku należy:
    • wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub z użyciem kodu BLIK na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł – nie brane są pod uwagę wypłaty gotówki z bankomatów oraz transakcje anulowane lub wycofane,
    • wykonać minimum 3 płatności BLIK,

Osoby, które mają już dostęp do bankowości elektronicznej ING Bank Online (posiadają lokatę, kredyt, konto oszczędnościowe) wypełniają  formularz promocji  za jej pośrednictwem.

120 zł za otwarcie Konta Direct lub Konta Komfort

W ramach nowej promocji można otrzymać premię w wysokości 120 zł lub w wysokości 120 zł.

Premię w wysokości 100 zł otrzymają osoby, które nie wykonały trzech płatności BLIK, ale spełniły wszystkie inne wymagania.

Premię 120 zł otrzymają osoby, które spełnią wszystkie wymagania regulaminu promocji, w tym wykonają przynajmniej 3 płatności BLIK.

Premia zostanie przelana na Otwarte Konto Oszczędnościowe  do dnia 15 września 2017 roku. W dniu wypłaty premii uczestnik promocji musi być posiadaczem otwartego w ramach promocji konta, karty debetowej i konta oszczędnościowego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
Konto otworzysz na tej stronie.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 – 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za jedną wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł.

Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł.

W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

Tabelę opłat i prowizji obu kont znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem Direct i Konta z Lwem Komfort jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Po zawarciu umowy wystarczy wykonać płatności kartą na kwotę 1 000 zł, żeby zyskać premię w wysokości 100 zł. Osoby, które chcą dodatkowo zarobić 20 zł wystarczy, że wykonają trzy płatności BLIK.

Osoby zainteresowane kontem osobistym mają do wyboru dwa rachunki. Kontem Direct powinny się zainteresować osoby, które rzadko wypłacają gotówkę z bankomatów. I na odwrót. Konto Komfort na pewno zainteresuje osoby, które bardzo częstą z nich korzystają.