R-Lokata na nowe środki w Raiffeisen Polbank

Nowa lokata terminowa R-Lokata na nowe środki w ofercie Raiffeisen Polbank na nowe środki dla klientów banku oraz tych, którzy założą konto w Banku. Promocyjne oprocentowanie lokaty na 3 miesiące wynosi 3,5% w skali roku. Każdy uczestnik promocji może założyć lokatę do wysokości 300 000 złotych.

R-Lokata na nowe środki – warunki

R-Lokata na nowe środki jest terminową lokata nieodnawialną z oprocentowaniem 3,50% zawieraną na okres 3 miesięcy i przeznaczoną tylko dla nowych środków.

Nowe środki są rozumiane jako nadwyżka ponad łączne saldo Klienta złożone na indywidualnych i wspólnych: rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, w tym rachunkach a’vista, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, lokat inwestycyjnych prowadzonych przez Bank, na koniec pierwszego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę „R-Lokaty na nowe środki”.

Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 złotych, natomiast maksymalnie można wpłacić na lokatę R-Lokata na nowe środki kwotę w wysokości 300 000 zł. W przypadku zerwania lokaty przed terminem jej zakończenia wszystkie odsetki są tracone.

Z oferty Raiffeisen Bank mogą skorzystać zarówno obecni klienci Banku, jak również nowi klienci. R-Lokata na nowe środki może zostać założona za pośrednictwem internetu, telefonicznie lub w Oddziale Banku.

Lokata Mobilna

Klienci bankowości mobilnej Raiffeisen Polbank mają możliwość założenia lokaty 3 miesięcznej z oprocentowaniem 4,00%. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 złotych, a maksymalna 10 000 złotych. Można założyć tylko jedną lokatę. Lokata jest nieodnawialna. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków odsetki przepadają.

Inne lokaty Raiffeisen Polbank

e-Lokata

e-Lokatę dostępna jest w systemie bankowości internetowej R-Online oraz serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank.

Parametry e-Lokaty:

 • oprocentowanie lokaty na 3 miesiące – 2,70%,
 • oprocentowanie lokaty na 6 miesiące – 2,20%,
 • minimalna kwota lokaty – 3 000 złotych,
 • maksymalna kwota lokaty – 100 000 złotych,
 • odnawialna – nie,
 • możliwa liczba lokat – 1.

Lokata z Pensją

Parametry Lokaty z Pensją:

 • oprocentowanie lokaty na 3 miesiące – 2,80%,
 • minimalna kwota lokaty – 3 000 złotych,
 • maksymalna kwota lokaty – 100 000 złotych,
 • odnawialna – nie,
 • możliwa liczba lokat – 1.

Wymagane Konto Osobiste Wygodne oraz przez okres lokaty co miesięczne minimalne wpłaty w wysokości co najmniej 1 000,00 złotych.

Lokata Premium z Pensją

Parametry Lokaty Premium z Pensją:

 • oprocentowanie lokaty na 3 miesiące – 2,90%,
 • minimalna kwota lokaty – 100 000 złotych,
 • maksymalna kwota lokaty – 200 000 złotych,
 • odnawialna – nie,
 • możliwa liczba lokat – 1.

Wymagane Konto Osobiste Premium oraz przez okres lokaty co miesięczne minimalne wpłaty w wysokości co najmniej 8 000,00 złotych.

Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów Transakcyjnych