Rachunek Partner w Alior Bank

Alior Bank oferuje Rachunek Partner wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.  Z rachunku mogą również korzystać spółki cywilne, jawne i partnerskie korzystające z uproszczonych metod księgowości.

Otwierając Rachunek Partner w Alior Banku nie ponosisz żadnych opłat za jego obsługę w miesiącu w którym został on otwarty. Również nowo zarejestrowane firmy mogą korzystać z niego przez okres 6 miesięcy nie płacąc za jego prowadzenie spełniając tylko warunek przelewania jednego z zobowiązań do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe parametry Rachunku Partner.

Rachunek Partner – parametry

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, jeżeli spełniasz warunek aktywności, w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Warunek aktywności wymaga spełnienia następujących wymagań:
  • wykonanie przynajmniej jednego w danym miesiącu przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego,
  • oraz dodatkowo spełnić jeden z poniższych warunków:
   – zapewnić wpływy od kontrahentów lub wpłacać utarg na Rachunek Partner na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu,
   – skorzystać z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Firmy, które działają mniej niż 6 miesięcy licząc od momentu rejestracji mogą korzystać przez okres 6 miesięcy z rachunku bez opłat pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego przelewu do ZUS lub US.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale

 • 0,4% min. 6 zł – wpłata gotówki,
 • 0,3% min. 6 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – przelew internetowy na rachunek w innym banku w kraju (ELIXIR),
 • 15 zł – przelew natychmiastowy (Express ELIXIR i Blue Cash),
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 30 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 10 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET.
 • 5 zł – przelew internetowy do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii (SEPA),
 • 20 zł – przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i usunięcie zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,
 • 1 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Ubezpieczenie

 • 0 zł – Pakiet Assistance.

Karta debetowa do konta Rachunek Partner

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard Business. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

Rachunek Partner w Alior bank
Źródło: Alior Bank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 3 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 2 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 3,0% min. 8 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą.
 • 2 zł – miesięczna opłata za „Pakiet bezpieczeństwa” – usługa dobrowolna.

Taryfę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Wniosek o Rachunek Partner złożysz na tej stronie.

Rachunek lokacyjny

Wraz z iKontem Bizness mozna otworzyć Rachunek Lokacyjny, za prowadzenie którego Alior Bank nie pobiera opłaty. Umożliwia on lokowanie wolnych środków na oprocentowanym rachunku. Oprocentowanie to uzależnione jest od wielkości środków i przedstawia się następująco:

 • 1,30% – do kwoty 20 000 zł,
 • 0,70% – powyżej 20 000 zł.

Parametry rachunku przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – 5 pierwszych przelewów w miesiącu na rachunek własny, za każdy następny opłata wynosi 5 zł,
 • 5 zł – przelew internetowy wewnętrzny i zewnętrzny,
 • 0,40%, min.6 zł – wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny.

Pakiet Office Assistance

Pakiet Office Assistance oferuje pomoc w nagłych wypadkach. Swoją ofertą obejmuje:

 • specjalistyczne usługi naprawcze,
 • ochronę sprzętu elektronicznego,
 • wsparcie medyczne.

Podsumowanie

Rachunek Partner charakteryzuje się dość wysokimi wymaganiami, których spełnienie pozwoli na zniesienie opłat za jego prowadzenie. Niestety opłaty za obsługę karty już nie da się uniknąć. Zaletą Rachunku jest możliwość darmowego korzystania z rachunku przez okres pierwszych sześciu miesięcy. Ponad to posiadacze Rachunku otrzymują darmowy Pakiet Assistance i Rachunek Lokacyjny.

Wniosek o Rachunek Partner złożysz na tej stronie.