Rachunek Partner w Alior Bank

Alior Bank oferuje Rachunek Partner wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.  Z rachunku mogą również korzystać spółki cywilne, jawne i partnerskie korzystające z uproszczonych metod księgowości.

Otwierając Rachunek Partner w Alior Banku nie ponosisz żadnych opłat za jego obsługę w miesiącu w którym został on otwarty. Również nowo zarejestrowane firmy mogą korzystać z niego przez okres 6 miesięcy nie płacąc za jego prowadzenie spełniając tylko warunek przelewania jednego z zobowiązań do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe parametry Rachunku Partner.

Podstawowe opłaty Rachunku Partner

Oprocentowanie

 • rachunek jest nieoprocentowany.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, jeżeli spełniasz warunek aktywności, w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Warunek aktywności wymaga spełnienia następujących wymagań:
  • wykonanie przynajmniej jednego w danym miesiącu przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego,
  • oraz dodatkowo spełnić jeden z poniższych warunków:
   – zapewnić wpływy od kontrahentów lub wpłacać utarg na Rachunek Partner na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu,
   – skorzystać z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Firmy, które działają mniej niż 6 miesięcy licząc od momentu rejestracji mogą korzystać przez okres 6 miesięcy z rachunku bez opłat pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego przelewu do ZUS lub US.

Wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale

 • 0,4% min. 6 zł – wpłata gotówki,
 • 0,3% min. 6 zł – wypłata gotówki.

Przelewy

 • 0 zł – przelew krajowy za pośrednictwem internetu,
 • 0 zł – przelew internetowy do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • 15 zł – przelew natychmiastowy (Express ELIXIR  -do 20 000 zł lub Blue Cash – do 5 000 zł),
 • 30 zł – przelew do kwoty 1 mln zł SORBNET,
 • 10 zł – przelew od kwoty równej lub wyższej niż 1 mln zł SORBNET, 30 zł poniżej kwoty 1 mln zł,
 • 5 zł – przelew zagraniczny SEPA do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
 • 20 zł – przelew zagraniczny do pozostałych krajów.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja i usunięcie zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu,
 • 1 zł – realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu.

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – zdefiniowanie, aktualizacja, odwołanie i realizacja polecenie zapłaty.

Karta debetowa do konta Rachunek Partner

Do konta wydawana jest karta płatnicza MasterCard Business. Kartą możesz dokonywać płatności zbliżeniowych i płacić za zakupy w Internecie. Podstawowe parametry karty przedstawione są poniżej.

Rachunek Partner w Alior bank
Źródło: Alior Bank
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 3 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, pobierana jest również opłata dodatkowa w wysokości 6 zł, jeśli nie zostaną wykonane w danym miesiącu przynajmniej 4 transakcje kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 2 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 4,0% min. 12 zł – wypłata gotówki w bankomatach za granicą,
 • 2 zł – miesięczna opłata za „Pakiet bezpieczeństwa” – usługa dobrowolna.

Taryfę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Wniosek o Rachunek Partner złożysz na tej stronie.

100 zł miesięcznie zwrotu za paliwo

Osoby, które otworzą Rachunek Partner wraz z kartą debetową MasterCard Debit Commercial za pośrednictwem strony promocji, otrzymają od Banku zwrot za paliwo, który może w danym miesiącu wynieść do 100 zł.  Alior Bank gwarantuje stałą cenę paliwa w wysokości 3,90 zł za litr. Jeśli zapłacisz więcej otrzymasz zwrot.

Dodatkowym bonusem jest zwolnienie w okresie promocji z opłaty miesięcznej za korzystanie z karty debetowej Mastercard Debit Commercial oraz z opłaty za korzystanie z usługi CashBack dla przedsiębiorców.

Warunkiem przyznania zwrotu jest w każdym kolejnym miesiącu trwania promocji spełnienie dwóch następujących wymagań:

 • wykonanie płatności kartą debetową wydaną do rachunku firmowego w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na kwotę min. 500 zł,
 • wykonanie przynajmniej jednego przelewu do ZUS i/lub do US z rachunku firmowego.

Więcej szczegółów o promocji dowiesz się z tego artykułu.

Rachunek lokacyjny

Wraz z iKontem Bizness mozna otworzyć Rachunek Lokacyjny, za prowadzenie którego Alior Bank nie pobiera opłaty. Umożliwia on lokowanie wolnych środków na oprocentowanym rachunku. Oprocentowanie to uzależnione jest od wielkości środków i przedstawia się następująco:

 • 1,30% – do kwoty 20 000 zł,
 • 0,70% – powyżej 20 000 zł.

Parametry rachunku przedstawiają się następująco:

 • 0 zł – 5 pierwszych przelewów w miesiącu na rachunek własny, za każdy następny opłata wynosi 5 zł,
 • 5 zł – przelew internetowy wewnętrzny i zewnętrzny,
 • 0,40%, min.6 zł – wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny.

Pakiet Office Assistance i Serwise Consierge

Bezpłatny pakiet Office Assistance oferuje pomoc w nagłych wypadkach. Swoją ofertą obejmuje:

 • specjalistyczne usługi naprawcze – zapewniają pomoc w razie nagłego zdarzenia związanego z utratą lub uszkodzeniem mienia lub też dalszą niemożnością jego eksploatacji (np. po pożarze). Koszty ubezpieczenia pokrywane są w łącznym limicie do 1 000 zł na zdarzenie.
 • ochronę sprzętu elektronicznego – obejmuje pomoc przy naprawie sprzętu biurowego i sprzętu komputerowego,
 • pomoc medyczną w firmie – w ciągu roku ubezpieczeniowego do wykorzystania są 2 interwencje. Koszty ubezpieczenia pokrywane są w łącznym limicie do 500 zł na zdarzenie. Zakres ubezpieczenia obejmuje wizytę lekarza, koszty transportu do placówki medycznej, pomoc domową po pobycie w szpitalu.

Serwise Concierge – zapewnia szeroki zakres usług organizacyjno – informacyjnych. Przykładowe usługi to pomoc przy zakupie biletów – lotniczych, kolejowych, do teatru i kin, organizacja opieki nad dziećmi czy też bieżące informacje o warunkach drogowych czy imprezach. Pomoc doradcy jest bezpłatna, natomiast za usługę płaci posiadacz rachunku.

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Rachunek Partner charakteryzuje się dość wysokimi wymaganiami, których spełnienie pozwoli na zniesienie opłat za jego prowadzenie. Niestety opłaty za obsługę karty już nie da się uniknąć. Zaletą Rachunku jest możliwość darmowego korzystania z rachunku przez okres pierwszych sześciu miesięcy. Ponad to posiadacze Rachunku otrzymują darmowy Pakiet Assistance i Rachunek Lokacyjny.

Wniosek o Rachunek Partner złożysz na tej stronie.