Ranking kont walutowych – najlepsze konta sierpień 2019

Konto walutowe to dzisiaj ważny dodatek do konta osobistego. Ranking kont walutowych został przygotowany, aby pomóc wybrać najlepiej dopasowane konto do naszych potrzeb.

Konto walutowe nie różni się w zasadniczy sposób od konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Można w nim dokonywać wszystkich typowych transakcji, zakładać lokaty czy też inwestować. Do konta wydawana jest również karta płatnicza.

Różnica wynika tylko z rodzaju waluty w jakim prowadzone jest konto walutowe. Podstawowe waluty w jakich oferowane są konta walutowe to euro (EUR), dolar amerykański (USD), franki szwajcarskie (CHF) czy funt szterling (GBP).

Ranking kont walutowych – sierpień 2019

Pozycja 1 - 5Pozycja 1 - 9
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
Bank
mBank
Nest Bank
Alior Bank
Santander Bank Polska
PKO Bank Polski
Nazwa Konta
eKonto walutowe
Nest Konto Waluta
Konto walutowe
Konto24 walutowe
Konto walutowe
Waluta rachunkuEUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, CZK, DKK, HUF, HRKEUR, USD, GBPEUR, USD, GBP, CHFEUR, USD, GBP, CHFEUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK lub SEK
Wymóg posiadania konta osobistegotaknienienienie
Oprocentowanie rachunku0%0%0%0%-USD, DKK, NOK, SEK – 0,10%
-pozostałe 0%
Koszty rachunku
Opłata za otwarcie rachunku0 zł0 zł0 zł0 zł0 zł
Miesięczna opłata
za prowadzenie rachunku
0 zł0 zł0 zł0 zł - saldo równe lub wyższe 20 jednostkom danej waluty,
8 zł - saldo niższe niż 20 jednostek danej waluty,
6,90 zł,
opłaty można uniknąć, jeżeli zostanie wydana do konta karta debetowa lub zostanie podpięta karta wielofunkcyjna (promocja do 31 lipca 2018 roku),
Koszty karty walutowej
Dostępne karty walutoweVisa Classic (tylko dla rachunków w EUR, USD, GBP)Visa Classic w EUR, USD, GBP,
V Pay tylko w EUR
MasterCard PayPass DebitMasterCard tylko dla kont w EUR, USD, GBPVisa PKO Express
Opłata za wydanie karty30 zł0 zł - jeżeli nie została wydana karta do konta w PLN, w przeciwnym razie opłaty wynoszą:
5 EUR/ 6 USD/ 4 GBP
10 zł0 zł za wydanie
3 EUR/USD/ GBP za wznowienie karty
6 EUR/ 8 USD/ 5 GBP - opłata roczna
Miesięczna opłata
za korzystanie z karty
30 zł roczna opłata za odnowienie karty0 zł5 zł10 EUR/USD/GBP opłata rocznajak wyżej
Wypłata gotówki
z bankomatów w kraju
5 zł1 EUR/ 1,3 USD/ 0,8 GBP0 zł w bankomatach własnych, Euronet i Planet Cash, w pozostałych 5 zł,0,25 EUR/USD/GBP - bankomaty BZ WBK,
2,50 EUR/USD/GBP - pozostałe bankomaty,
1,5 EUR/USD/GBP
Wypłata gotówki
z bankomatów za granicą
0 zł
w przypadku wypłaty w walucie innej niż waluta rachunku, bank pobiera opłatę za przewalutowanie w wysokości 3% wartości transakcji
0 EUR, USD, GBP
opłata 3% za przewalutowanie, jeśli transakcja jest w walucie innej niż waluta rachunku
5 zł2,50 EUR/USD/GBP - pozostałe bankomaty,
2,80% opłata za przewalutowanie transakcji, jeżeli została wykonana w innej walucie niż waluta rachunku
1,5 EUR/USD/GBP
Koszty przelewów
Przelew krajowy w walucie przez internet0 zł - przelew wewnętrzny,
0,35% kwoty przelewu min. 25 zł max. 200 zł - przelew zewnętrzny
3 EUR/ 4 USD/ 2,5 GBP0 zł0,20% min. 20 zł max 200 zł0,15% min. 25 zł max. 130 zł
Przelew europejski SEPA5 zł0 EUR5 zł8 zł8 zł
Przelew zagraniczny0,35% kwoty przelewu min. 25 zł max. 200 zł3 EUR/ 4 USD/ 2,5 GBP30 zł0,20% min. 20 zł max 200 zł0,15% min. 25 zł max. 130 zł
Koszt przelewu przychodzącego0 zł0 zł- 0 zł
- 80 zł w przypadku emerytury lub renty zagranicznej
w przypadku, gdy koszty ponosi odbiorca:
-5 zł przelew SEPA,
-35 zł z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych,
-10 zł pozostałe
w przypadku, gdy koszty ponosi odbiorca:
-5 zł przelew SEPA,
-20 zł z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych,
-11 zł pozostałe
Produkty oszczędnościowe
Rachunek oszczędnościowy w waluciebrakNest Walutowe Oszczędności EUR, USD i GBP - oprocentowanie 0,10% w skali rokubrakEUR oprocentowanie 0,10%
USD, GBP oprocentowanie 0,30%
EUR, GBP -oprocentowanie 0,10%,
USD - oprocentowanie do 0,75%
Lokata w walucielokaty w EUR, USD, GBP
oprocentowanie w zależności od rodzaju waluty do 0,80% w skali roku
Nest Lokata w Walucie - lokaty na 6 i 12 z oprocentowaniem 0,10% EUR/USD/GBPlokata na 24 lub 36 m-cy EUR, CHF, USD, GBP - oprocentowanie do 0,45% zalezne od rodzaju walutyLokata na 3, 6 lub 12 m-cy oprocentowanie do 0,60% uzależnione od rodzaju waluty,brak
Możliwość otwarcia konta przez Internet
Otwórz:
eMax EUR
eMax USD
eMax GBP
eMax CHF
Otwórz konto
Otwórz konto
Otwórz konto
Otwórz konto
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
Pozycja w rankingu
6
7
8
9
Bank
ING Bank Śląski
T-Mobile Usługi Bankowe
Bank Millennium
Credit Agricole - Konto Prostooszcędzające
Nazwa Konta
Konto walutowe
Nest Konto Waluta
Konto walutowe
Rachunek walutowy
Waluta rachunkuEUR, USD, GBPEUR, USD, GBP, GHFEUR, USD, GBP, CHFEUR, USD, GBP
Wymóg posiadania konta osobistegotylko w przypadku korzystania z karty wielowalutowejtaktaktak
Oprocentowanie rachunku0%0%0%0%
Koszty rachunku
Opłata za otwarcie rachunku0 zł0 zł0 zł0 zł
Miesięczna opłata
za prowadzenie rachunku
0 zł0 zł1 EUR/GBP
2 USD/CHF
opłata nie jest pobierana, jeżeli rachunek służy do obsługi kredytu walutowego
0 zł
Koszty karty walutowej
Dostępne karty walutoweMaestro (EUR),
Visa (karta wielowalutowa)
MasterCard PayPassMaestro Voyager tylko do konta w EURVisa tylko dla kont w EUR i USD
Opłata za wydanie karty0 zł10 zł0 zł0 zł
Miesięczna opłata
za korzystanie z karty
1,50 zł - Maestro,
7 zł - Visa (opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiacu tranakcje na min. 300 zł)
0 zł1 EUR6 zł
Wypłata gotówki
z bankomatów w kraju
0 zł - bankomaty własne i Planet Cash,
3% kwoty wypłaty w pozostałych
0 zł0 EUR - bankomaty własne,
0,2 EUR - BZ WBK i Planet Cash,
1,5 EUR - pozostałe bankomaty
5 zł
Wypłata gotówki
z bankomatów za granicą
3% kwoty wypłaty0 zł2 EUR5 zł
3,00% opłata za przewalutowanie transakcji, jeżeli została wykonana w innej walucie niż waluta rachunku
Koszty przelewów
Przelew krajowy w walucie przez internet40 zł30 zł0,5% min. 20 zł max. 125 zł0,25% min. 40 zł max 250 zł
Przelew europejski SEPA5 zł5 zł5 zł5 zł
Przelew zagraniczny40 zł30 zł0,5% min. 20 zł max. 125 zł0,25% min. 40 zł max 250 zł
Koszt przelewu przychodzącego0 zł0 zł
80 zł - przelew z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej
0 zł
0 zł
Produkty oszczędnościowe
Rachunek oszczędnościowy w walucieEUR, USD, GBP oprocentowanie w zależności od rodzaju waluty do 0,25%EUR, CHF - 0,10%
USD - 0,20%
GBP - 0,40%
EUR, USD - oprocentowanie promocyjne do 1,40% w zależności od walutyUSD - 1,23%
GBP - 0,39%
Lokata w walucieEUR, USD na 12 lub 24 m-cy maksymalne oprocentowanie 0,30%EUR, USD, GBP i CHF - oprocentowanie zależne od okresu i rodzaju walutybrakEUR, USD i GBP - oprocentowanie do 1,00% zależne od okresu i rodzaju waluty
Możliwość otwarcia konta przez Internet
bankowość
internetowa - tylko klienci Banku,
nowy klient - w oddziale Banku
należy otworzyć Konto Freemium lub Premium
opis kont znajdziesz tutaj
klienci banku -otworzą przez bankowość internetową Millenet,
nowi klienci po założeniu konta osobistego za pośrednictwem strony internetowej Banku (lub w oddziale) - opis Konta 360° znajdziesz tutaj
nie, tylko w oddziale Banku
Pozycja w rankingu
6
7
8
9

Dla kogo konto walutowe

Założeniem konta walutowego mogą być zainteresowane przede wszystkim osoby:

  • pracujące lub przebywające czasowo (stypendia, staże) za granicą,
  • otrzymujące świadczenia w walucie zagranicznej,
  • osoby często podróżujące,
  • dokonujące zakupów w zagranicznych sklepach internetowych,
  • posiadające kredyt w walucie obcej.

Dobrym argumentem jest również założenie konta walutowego w celu ochrony swoich pieniędzy przed spadkiem wartości złotówki.

Jakie konto walutowe

Wybór konta walutowego powinien być uzależniony od celu jakiemu ma ono służyć. Czy będą na nim tylko deponowane wpływy i wypłaty będą okazjonalne? Czy będą realizowane płatności za zakupy w sklepach internetowych? Czy potrzebujemy tylko wypłacać gotówkę z bankomatów w czasie naszych podróży?

Znając odpowiedź na powyższe pytania możemy wybrać odpowiednie konto dopasowane do naszych potrzeb. Poniżej przedstawiony jest ranking kont walutowych, który pomoże w wybraniu odpowiedniego konta walutowego.