Otwórz Konto 360° i rusz po 200 zł do Banku Millennium

Rusz po 200 zł do Banku Millennium, które otrzymasz za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student. Warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest aktywowanie aplikacji mobilnej i spełnieniu warunku aktywności  w trzech kolejnych miesiącach.

Nagroda

W promocji „Rusz po 200 zł” do zdobycia jest premia pieniężna o wartości 200 zł. Premię otrzymasz za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student i aktywowanie aplikacji mobilnej Banku Millennium. Dodatkowo w każdym z trzech kolejnych miesięcy (październiku, listopadzie i grudniu 2019 roku) będziesz musiał zasilić konto  łączną kwotą 1 000 zł i wykonać przynajmniej jedną płatność kartą lub usługą BLIK.

Nagrodę otrzyma tylko 9 000 osób, które jako pierwsze otworzą konto osobiste.

Kto może wziąć udział w promocji?

W promocji „Rusz po 200 zł” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i  do tej pory nie miałeś żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt banku, ale także osoby które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konto 360° Student i osoby, które na dzień rozpoczęcia promocji mają złożony wniosek o konto i jest on w trakcie procesowania przez Bank.

Jakie są warunki otrzymania 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 25 września 2019 roku:
  • na stronie promocji złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową wydawaną do konta,
  • składając wniosek wyraź zgody na przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych dla celów marketingu Banku i podmiotów stanowiących jednostki powiązane i współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym poprzez środki porozumiewania się na odległość,
 • do 30 września 2019 roku
  • zawrzyj umowę o prowadzenie wybranego rachunku,
  • aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w październiku, listopadzie i grudniu 2019 roku, w każdym z tych miesięcy:
  • zasil nowo otwarte konto łączną kwotą w wysokości co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK.

Zasilenie konta i transakcje bezgotówkowe

Dla celów promocji najprościej będzie zasilić konto za pośrednictwem przelewu z Twojego konta w innym banku. Nie brane są pod uwagę wpłaty gotówkowe.

Rozliczając transakcje bezgotówkowe Bank bierze pod uwagę tylko transakcje wykonane w sklepach usługowo – handlowych i w sklepach internetowych. Nie brane są pod uwagę transakcje anulowane oraz transakcje związane z uczestnictwem w grach hazardowych.

Przekazanie nagrody

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji nagrodę otrzymasz na swoje nowo otwarte konto najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania nagrody nie zamykać konta, ani nie wypowiadać umowy o konto.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kilka słów o Koncie 360°

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonaniu jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.

 

 

Przydatne dokumenty:

Regulamin promocji „Rusz po 200 zł”.