Tankuj korzyści do pełna – do 10% zwrotu za paliwo w Toyota Bank

Toyota Bank przedłużył do 30 czerwca 2018 roku promocję Tankuj korzyści do pełna w ramach której klienci banku mogą otrzymać zwrot w postaci premii w wysokości do 10% wydatków poniesionych na zakup paliwa.

Warunkiem udziału w promocji Tankuj korzyści do pełna jest posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Jedyne wraz z kartą debetową. Posiadacz konta może wybrać jedną z następujących kart debetowych:

 • karta debetowa Super Red III,
 • karta debetowa Ruby Passion,
 • karta debetowo – lojalnościowa MORE.

W przypadku wyboru karty lojalnościowej MORE należy pamiętać, że punkty w trakcie trwania promocji nie będą naliczane.

Warunki uczestnictwa w promocji Tankuj korzyści do pełna

Warunkiem przystąpienia do promocji jest spełnienie następujących warunków:

 • za pośrednictwem strony internetowej Toyota Bank należy wypełnić formularz przystąpienia do promocji,
 • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank,
 • podać dane dotyczące posiadanego samochodu.

Warunki uzyskania premii

Po zarejestrowaniu w promocji należy każdego miesiąca do 31 grudnia 2017 roku dokonywać zakupów paliwa za pośrednictwem karty płatniczej (Transakcje Petrol) od których zależy otrzymanie premii. Wielkość premii uzależniona jest z kolei od trzech następujących wskaźników:

 • średniego miesięcznego salda środków zgromadzonych na koncie,
 • średniego miesięcznego salda środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym ( nie obejmuje Indeksowanego Konta Oszczędnościowego) i/lub lokatach,
 • kwoty transakcji dowolnej czyli bezgotówkowej transakcji wykonanej kartą płatniczą w punktach usługowo – handlowych poza stacjami paliw.

Zasady naliczania premii

Jak już wspomniałem wysokość premii w danym miesiącu promocji zależy od spełnienia trzech warunków:

 • średniego salda konta,
 • średniego salda oszczędności,
 • kwoty transakcji dowolnych.

Wysokość premii kształtuje się następująco:

Premia 5%

 • średnie saldo konta – 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 10 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 500 zł.

Premia 6%

 • średnie saldo konta – 2 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 30 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 800 zł.

Premia 8%

 • średnie saldo konta – 2 500 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 40 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 800 zł.

Premia 10%

 • średnie saldo konta – 3 000 zł ,
 • średnie saldo oszczędności – 50 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 1 000 zł.

Maksymalna kwota premii, którą można otrzymać w danym miesiącu, wynosi 50 zł. Przyznana premia zostanie przelana na konto do 15-tego dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki jej uzyskania.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Udział w promocji zgłosisz na tej stronie.

Konto Jedyne Toyota Bank – charakterystyka

 • oprocentowanie konta wynosi 0,1% w skali roku,
 • opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 2,49% – opłata nie jest pobierana w przypadku obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III i Ruby Passion w wysokości 400 zł miesięcznie, w przypadku kart debetowo – lojalnościowych Toyota More możliwe jest nie pobieranie opłaty w zamian za redukcję punktów w programie lojalnościowym,
 • nie pobierana jest opłata za wydanie karty debetowej Super Red III i Ruby Passion i ich prowadzenie,
 • przelewy internetowe – bez opłat,
 • prowizja od wpłaty/wypłaty gotówkowej w oddziale – 1,00%, min 10 zł,
 • opłata za 4-tą i kolejną wypłatę gotówki z bankomatu – 4,50 zł,
 • opłata za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą – 3,5%, min. 10 zł,
 • bezpłatne ubezpieczenie MOTO Assistance i Travel Assistance (od 1 lutego 2017 roku opłata będzie wynosić 8 zł).

Podsumowanie

Promocja Tankuj korzyści do pełna skierowana jest do osób aktywnie korzystających ze swojego samochodu i ponoszących określone kwoty na zakup paliwa. Przy premii w wysokości 10% wystarczy wydać na paliwo tylko 500 zł, a w przypadki premii 5% aż 1 000 zł. Niestety wymagania do uzyskania premii są bardzo wysokie.

Decyzja o udziale w promocji zależy od wielu czynników, które każdy musi rozpatrzyć indywidualnie biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe i swoje oczekiwania.