Telefon LG K4 za darmową kartę kredytową Citi Simplicity

Citibank przedłużył promocję kart kredytowych w ramach której można otrzymać telefon LG K4. Warunkiem otrzymania nagrody jest aktywne korzystanie z nowej karty przez okres 3 miesięcy.

Citibank przedłużył promocję „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i odbierz telefon LG
K4 dual sim” do 30 listopada 2017 roku. Zmianie uległ warunek , który należało spełnić, aby otrzymać telefon. Obecnie wystarczy tylko w każdym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu w którym została zawarta umowa wykonać 5 transakcji otrzymaną kartą kredytową, kartą dodatkową lub nośnikiem zbliżeniowym.

W promocji możesz wziąć udział jeśli nie posiadałeś głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Warunki udziału w promocji

W celu uzyskania nagrody telefonu LG K4 powinieneś spełnić następujące wymagania w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku:

  • na stronie promocji wypełnij formularz kontaktowy podając imię nazwisko, PESEL, numer telefonu i adres e-mail oraz wyraź zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • w trakcie rozmowy z
    przedstawicielem Banku, który skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, złóż wniosek o wydanie karty kredytowej Citi Simplicity,
  • dostarcz wymagane przez Citibank
    dokumenty potwierdzające deklarowane na wniosku dochody,
  • zawrzyj umowę o kartę kredytową Citi Simplicity,
  • zaloguj się co najmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Citi Mobile.

O karty kredytowe Citibanku mogą ubiegać się tylko osoby, których wiek wynosi 21 lat, osiągają dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i są zatrudnione w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wiek wynosi 25 lat, działalność gospodarcza nie może być prowadzona krócej niż 2 lata.

Telefon LG K4 dual sim

W celu otrzymania nagrody w okresie 3 kolejnych miesięcy (pierwszym miesiącem jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym została podpisana umowa o kartę) wykonaj w każdym miesiącu co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową, kartą dodatkową lub nośnikiem zbliżeniowym.

Transakcje bezgotówkowe muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych i nie mogą być przelewami będącymi zapłatą za rachunki związane z użytkowaniem domu lub mieszkania. Nie brane są również pod uwagę transakcje zwrócone.

Po spełnieniu wszystkich wymagań promocji otrzymasz nagrodę, którą jest smartfon LG K4 dual sim, o wartości 499 zł brutto. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz za pośrednictwem bankowości internetowej Citibank Online do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni od daty wysłania przez Bank
informacji o przyznaniu nagrody.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citibank oferuje do wyboru jedną z trzech swoich kart kredytowych. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.

Obecny warunek promocji jest  bardzo prosty. Citibank wymaga wykonania tylko w danym miesiącu 5 transakcji kartą kredytową w sklepach usługowo – handlowych nie określając kwoty transakcji. Sama karta Citi Simplicity jest bezpłatna, a korzystanie z niej może może przynieść jej właścicielowi wiele korzyści.