Edycja świąteczna Twoja Lokata III

Tylko do końca grudnia 2014 roku klienci posiadający konto w Getin Bank będą mogli skorzystać z promocyjnego oprocentowania 4,00% w skali roku w świątecznej edycji Twoja lokata III – III edycja. Lokatę mogą założyć również nowi klienci pod warunkiem złożenia wniosku o otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

Twoja Lokata III – warunki uczestnictwa w promocji.

Chcąc wziąć udział w promocji musisz w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o otwarcie lokaty Twoja Lokata III – III edycja. Promocja przeznaczona jest dla klientów Getin Bank, którzy posiadają rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. W promocji mogą również wziąć udział również nowi klienci, którzy założą w dniu otwarcia Lokaty rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Rachunek ten nie może być zamknięty w trakcie promocji.

Drugim istotnym warunkiem jest ulokowanie na lokacie nowych środków. Przez nowe środki Getin Bank rozumie:

Nowe środki pieniężne wyliczane są jako nadwyżka zlotowych środków pieniężnych ulokowanych w Banku przez Uczestnika w dniu przystąpienia do Promocji w stosunku do stanu złotowych środków pieniężnych ulokowanych w Banku przez Uczestnika na koniec dnia 26.11.2014 r.

Przy określaniu środków na koniec 26 listopada 2014 roku brane są pod uwagę środki pieniężne zgromadzone na następujących rachunkach:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
  • rachunek oszczędnościowy,
  • rachunek przejściowy,
  • rachunek do obsługi bankowych papierów wartościowych (BPW) wraz z zarejestrowanymi na nim BPW,
  • rachunek specjalny do obsługi rachunku oszczędnościowego IKE,
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, w tym zakładany poprzez elektroniczny kanał dostępu.

Twoja Lokata III – oprocentowanie.

Standardowa oprocentowanie w Twoja Lokata III wynosi 3,5% w skali roku. Wszyscy biorący udział w promocji otrzymają promocyjne oprocentowanie w wysokości 4,00% w skali roku. Twoja Lokata jest lokatą zawieraną na okres 3 miesięcy. Po okresie lokaty promocyjnej jest ona odnawiana z oprocentowaniem standardowym.

Twoja Lokata III – dodatkowe warunki.

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 złoty. Maksymalnie możesz zdeponować w promocji Twoja Lokata III – III edycja kwotę w wysokości 50 000 złotych.

Musisz również aktywnie korzystać ze swojego konta. Obejmuje to dwa warunki.
na konto winna wpływać co miesiąc minimalna kwota w wysokości 1000 zł. Mogą to być przelewy z innych banków lub wpłaty Twojego wynagrodzenia,

dokonywać transakcji bezgotówkowych wydaną do rachunku kartą debetową lub transakcji za pomocą aplikacji iKasa na łączną minimalną kwotę w wysokości 300 złotych.