Wymarzone Konto dla Biznesu w Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz małym firmom oferuje Wymarzone Konto dla Biznesu. Konto stanowi ciekawą propozycję zwłaszcza, że Bank nie pobiera wysokich opłat. Dodatkowo oferowane jest w ramach konta wiele dodatkowych usług i produktów.

Z dniem 31 października 2018 roku nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Przejęcie nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

Z rachunku Wymarzone Konto dla Biznesu mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz inne małe przedsiębiorstwa, których wysokość obrotów rocznych nie przekracza kwoty 4 mln zł.  Dla firm prowadzących uproszczoną formę księgowości wysokość obrotów rocznych nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.

Wymarzone Konto dla Biznesu oferuje swoim klientom darmowe otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego. Również Bank nie pobiera opłat za korzystanie z bankowości internetowej, Mobilnego Banku oraz Centrum Telefonicznego. W każdym miesiącu możesz wykonać 20 przelewów bezpłatnie. Za każdy następny Bank pobiera opłatę w wysokości 1,50 zł.

Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, natomiast Bank pobiera miesięczną opłatę za obsługę karty w wysokości 3 zł. Wypłacać  gotówkę bez opłat możesz z bankomatów należących do Banku i sieci Euronet. W przypadku pozostałych bankomatów w kraju minimalna opłata wynosi 5 zł.

Poniżej przedstawione są podstawowe opłaty pobierane przez Bank w ramach rachunku Wymarzone Konto dla Biznesu.

Wymarzone Konto dla Biznesu – podstawowe parametry

Oprocentowanie rachunku

 • rachunek nie jest oprocentowany

Otwarcie i prowadzenie rachunku

 • 0 zł – miesięczna opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,
 • 15 zł – miesięczna opłata za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego w walutach obcych.

Wpłaty i wypłaty w oddziale Banku

 • 30 zł – każda wpłata lub wypłata gotówki w kasie oddziału Banku,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomacie Banku.

Przelewy

 • 0 zł – przelew wewnętrzny za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej,
 • 15 zł – przelew krajowy w oddziale Banku lub Centrum Telefonicznym,
 • 0 zł – pakiet 20 przelewów w danym miesiącu do innych banków za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej, każdy następny przelew 1,50 zł,
 • 0 zł – przelew do ZUS i US za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej,
 • 10 zł – przelew SORBNET od 1 mln zł włącznie,
 • 35 zł – przelew SORBNET poniżej 1 mln,
 • 5 zł – przelew do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do kwoty 50 000 Euro włącznie, poniżej 50 000 Euro opłata 24 zł,
 • 75 zł – przelew walutowy za granicę.

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem internetu.

Polecenie zapłat

 • 0 zł – ustanowienie i realizacja polecenia zapłaty.

Karta debetowa Visa Business PayWave

Do Wymarzonego Konta dla Biznesu wydawana jest karta płatnicza Visa Buisness PayWave z funkcją zbliżeniową. Karta może zostać wydana do dowolnego rachunku bieżącego lub pomocniczego.

Wymarzone Konto dla Biznesu
Źródło: Raiffeisen Polbank

Parametry karty Visa Business PayWave

 • 0 zł – wydanie karty debetowej Visa Business,
 • 3 zł – miesięczna opłata za kartę debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów sieci Euronet i w placówkach Banku na terenie kraju,
 • 1,5% min. 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 3% min. 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na tej stronie Banku.

Wniosek o konto złożysz na tej stronie Raiffeisen Polbank.

Dodatkowe usługi

W ramach Wymarzonego Konta dla Biznesu otrzymujesz dodatkowe usługi, które są bądź darmowe lub oferowane są na preferencyjnych warunkach.

Ubezpieczenie „Pomoc dla Biznesu”

Bezpłatnie otrzymujesz Ubezpieczenie „Pomoc dla Biznesu” w ramach którego możesz uzyskać pomoc techniczną, pomoc medyczną, firmowy serwis concierge, pomoc drogową, infolinie informacyjne i infolinię prawną.

Rachunek rozliczeniowo – lokacyjny

Również bezpłatnie otwierany i prowadzony jest rachunek rozliczeniowo-lokacyjny, na którym oprocentowanie wzrasta wraz z wysokością zgromadzonych środków. Rachunek prowadzony jest w walutach: PLN, EUR, USD. W ramach rachunku otrzymujesz nielimitowaną liczbę bezpłatnych przelewów z rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego na rachunek bieżący.

Wpłatomaty

Całodobowe wpłatomaty oferują właścicielom konta bezpłatne wpłaty w bankomatach w wyszczególnionych placówkach banku na terenie całej Polski.

Platforma do wymiany walut R-Dealer

Platforma do wymiany walut R-Dealer to kolejna bezpłatna usługa umożliwiająca zawieranie transakcji wymiany walut na atrakcyjnych warunkach. Transakcji możesz dokonywać za pośrednictwem komputera oraz za pośrednictwem tabletu lub smartfona korzystając z aplikacji R-Dealer Mobile.

Jak założyć Wymarzone Konto dla Biznesu?

Wymarzone Konto dla Biznesu możesz założyć udając się do najbliższego Oddziału Banku lub składając wniosek na stronie internetowej Raiffeisen Polbank. Po wysłaniu wniosku i wykonaniu przelewu z innego banku otrzymasz SMS z danymi do logowania do bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu Twoje Wymarzone Konto jest aktywne.