Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto Osobiste to standardowy rachunek Raiffeisen Polbank. Podstawową zaletą konta jest zagwarantowanie przez Bank wybranych opłat na czas trwania umowy. 

Z dniem 31 października 2018 roku nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Przejęcie nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

Wymarzone Konto Osobiste wprowadzone przez Raiffeisen Polbank miało być rachunkiem jak najbardziej dopasowanym do potrzeb aktualnych i przyszłych klientów Banku. Niewątpliwie dużą zaletą konta jest zagwarantowanie przez Bank stałych opłat na czas trwania umowy.

Wymarzone Konto Osobiste jest kontem, gdzie zgromadzone środki są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej jako iloczyn stopy referencyjnej NBP i stałego mnożnika przyporządkowanego do określonego zakresu kwotowego. Oprocentowanie dla poszczególnych zakresów obliczane jest następująco:

 • dla kwot od 0,00 do 10 000 zł – stopa referencyjna NBP x 0,15%,
 • dla kwot od 10 000,01 zł do 100 000 zł – stopa referencyjna NBP x 0,35%,

W analizie Wymarzonego Konta zostaną przedstawione koszty obsługi rachunku i kart debetowych oraz koszty podstawowych operacji bankowych. Zaprezentowane zostaną najciekawsze dodatkowe produkty oferowane przez Bank.

Wymarzone Konto Osobiste

Oprocentowanie rachunku

 • 0,225% dla kwot od 0,00 do 10 000 zł,
 • 0,525% dla kwot od 10 000,01 zł do 100 000 zł.

Oprocentowanie ważne jest do 31 grudnia 2018 roku.

Otwarcie i prowadzenie konta

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta (opłata gwarantowana).

Wpłata i wypłata gotówki w oddziale Banku

 • 0 zł – wpłaty na rachunek w kasie Banku,
 • 0 zł – pierwsza w miesiącu wypłata gotówki w oddziale,  każda kolejna – 0,2% min. 5 zł max. 200 zł.

Przelewy

 • 0 zł – przelew w za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej,
 • Bank nie oferuje przelewów natychmiastowych,
 • 5 zł – przelew przez telefon,
 • 10 zł – przelew w Oddziale Banku,
 • 10 zł – przelew SORBNET od 1 mln. zł, 29 zł poniżej 1 mln. zł,
 • 5 zł – przelew europejski do kwoty 50 000 euro włącznie, powyżej opłata wynosi 10 zł,
 • 35 zł – przelew walutowy (opcja pokrycia kosztów przelewu przez obie strony).

Polecenie zapłaty

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty (opłata gwarantowana),

Zlecenie stałe

 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja i usunięcie zlecenia stałego (opłata gwarantowana),

Karty debetowe do Wymarzonego Konta

Do wyboru masz kartę debetowa MasterCard Debit lub Kartę Wymarzoną Visa. Obie karty umożliwiają płatności zbliżeniowe i płatności w Internecie. Różnice w obu kartach dotyczą opłat miesięcznych za ich obsługę oraz opłat za wypłaty gotówki z bankomatów w kraju.

MasterCard Debit

 • 0 zł – wydanie i korzystanie z karty w pierwszym i kolejnych latach (opłata gwarantowana),
 • 6 zł – miesięczna opłata za używanie karty(opłata gwarantowana),
 • 0 zł – wpłata gotówki z bankomatów w kraju(opłata gwarantowana),
 • 3% min. 8 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – ubezpieczenie „CYBER Pomoc 4”.

Wymarzona Karta Visa

 • 0 zł – wydanie i korzystanie z karty w pierwszym i kolejnych latach (opłata gwarantowana),
 • 3 zł – miesięczna opłata za używanie karty, opłaty można uniknąć wykonując jedną transakcję bezgotówkową (opłata gwarantowana),
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i sieci Euronet na terenie kraju (opłata gwarantowana),
 • 6 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju (opłata gwarantowana),
 • 3% min. 8 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – ubezpieczenie „CYBER Pomoc 4”.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Wniosek o rachunek możesz złożyć przez Internet na tej stronie Raiffeisen Polbank.

Konkurs „Złap kontakt z miastem”

W konkursie skierowanym do nowych i obecnych klientów Raiffeisen Polbank przewidziano następujące nagrody:

 • 25 nagród głównych, którymi są telefony Samsung Galaxy S9 o wartości 2601,45 zł,
 • 150 nagród dodatkowych, którymi są zegarki sportowe Polar M 200 o wartości 456,75 zł.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

 • w terminie do 23 września 2018 roku:
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy na tej stronie konkursu, podając swoje dane osobowe, akceptując regulamin konkursu oraz wszystkie zgody i podaj odpowiedź na pytanie „Jaka technologia przyszłości ułatwiająca życie w mieście Ci się marzy?”
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej 100 zł kartą debetową Mastercard lub kartą kredytową Mastercard,
 • co najmniej do 30 września 2018 roku posiadaj aktywne konto wraz kartę płatniczą.

Szczegółowy opis konkursu znajdziesz w tym artykule.

Dodatkowe usługi

Naklejka zbliżeniowa Minikarta Debit  – za jej wydanie zapłacisz 15 zł, za korzystanie  z niej nie poniesiesz dodatkowych opłat.

Konto Wymarzony Cel to rachunek oszczędnościowy, którego oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej NBP i mnożnika dla danego przedziału środków. Aktualnie środki do 100 000 zł oprocentowane są w wysokości 0,525%, powyżej tej kwoty w wysokości 0,225% w skali roku. Bank oferuje podniesienie oprocentowania do 2,20% dla środków do 100 000 zł i do 1,225% powyżej tej kwoty, pod warunkiem, że nie zostaną wypłacone żadne środki z rachunku oraz na rachunek wpłynie co najmniej kwota 1 zł.

Konto walutowe prowadzone jest bezpłatnie w następujących walutach EUR, USD, GBP i USD. Do konta może zostać wydana karta debetowa w euro.

R-Dealer to internetowa platforma umożliwiająca szybkie i bezpieczne zawieranie transakcji wymiany walut.

Zalety i wady Wymarzonego Konta Osobistego

Wymarzonego Konta Osobiste to rachunek do zalet którego należy zaliczyć brak opłaty za prowadzenie konta, za wydanie i obsługę karty debetowej oraz za zlecenie stałe i polecenie zapłaty. Plusem jest również oprocentowanie rachunku.

Do wyboru jest jedna z dwóch karty debetowych MasterCard Debit lub Karta Wymarzona Visa. W przypadku pierwszej opłata za obsługę wynosi 6 zł i nie można jej uniknąć. W zamian otrzymujesz bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów na terenie kraju.

W przypadku karty Visa miesięczna opłata wynosi 3 zł i możesz jej łatwo uniknąć wykonując jedną płatność bezgotówkową. Gotówkę z bankomatów wypłacisz za darmo tylko w bankomatach własnych banku i bankomatach sieci Euronet.