Załóż Konto 360º w nowej promocji Agory i odbierz 150 zł

Konto 360º można od dziś założyć biorąc udział w kolejnej promocji Agory i Banku Millennium. Za założenie jednego z rachunków Konto 360º lub Konto 360º Student wraz z kartą debetową uczestnik promocji otrzyma łączną nagrodę w wysokości 150 zł.

W promocji Agory mogą wziąć udział wszystkie osoby, które na dzień przystąpienia do niej nie posiadały żadnego produktu w Banku Millennium, a także nie są lub były uprawnione do dysponowania rachunkiem jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator po 1 kwietnia 2015 roku.

W promocji nie mogą wziąć udziału również osoby biorące udział w innych promocjach Konta 360º, w tym aktualnie prowadzonej promocji „Zyskaj 360 zł-II edycja”.

Przystąpienie do promocji

Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest zarejestrowanie się na dedykowanej stronie promocji pod adresem konto360.zpremia.pl. w dniach od 23 września 2015 roku do dnia 31 października 2015 roku. W formularzu wystarczy podać swój email i zaakceptować Regulamin promocji i zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz zgód marketingowych.

Bardzo ważne jest zarejestrowanie się na dedykowanej stronie, ponieważ premię wypłaca organizator promocji, którym jest Agora.

Założenie rachunku Konto 360º

W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie otrzymasz mail z linkiem. Po jego kliknięciu zostaniesz przeniesiony na stronę Banku Millennium, gdzie wypełnisz wniosek o rachunek Konto 360º lub Konto 360º Student i o wydanie karty debetowej do konta.

W trakcie wypełniania wniosku musisz zdecydować o sposobie podpisania umowy wybierając jeden z trzech wariantów:

  • przelew weryfikacyjny z innego banku,
  • umowa dostarczona kurierem,
  • podpisanie umowy w Oddziale Banku.

W przypadku przelewu z innego banku pamiętaj, aby Twoje dane były takie same w obu bankach.

Karta debetowa zostanie dostarczona w ciągu 14 dni od podpisania umowy w przypadku wariantu z przelewem i wizyty w Oddziale. W przypadku z kurierem otrzymasz ją w momencie jego wizyty z umową.

Premie promocji

W promocji zostały przewidziane 3 premie o łącznej kwocie 150 zł. Kwota każdej pojedynczej premii wynosi 50 zł.

Premia pieniężna podstawowa

Warunkiem otrzymania premii w wysokości 50 zł jest wykonanie transakcji bezgotówkowych wydaną kartą debetową na łączną kwotę 360 zł w sklepach stacjonarnych do dnia 30 listopada 2015 roku.

Millennium Visa Konto 360º
Źródło: Bank Millennium

O przyznaniu nagrody zostaniesz powiadomiony mailem. Powinieneś wówczas zalogować się na stronie promocji i uzupełnić swoje dane. Premia zostanie przekazana w dniach od 18 listopada do 24 grudnia 2015 roku.

Premia pieniężna II

W celu otrzymania drugiej premii musisz również wykonać transakcje bezgotówkowe wydaną kartą debetową na łączną kwotę 360 zł w sklepach stacjonarnych w dniach od 01 do 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo będziesz musiał przelać swoje wynagrodzenie w minimalnej kwocie 1 000 zł lub dokonać przelewu z dowolnego rachunku w wysokości 1 800 zł. W przypadku Konta 360 Student może zostać przelane wynagrodzenie w kwocie minimum 1 000 zł lub stypendium w wysokości minimum 500 zł lub kwota 1 800 zł.

O przyznaniu premii Agora powiadomi do dnia 8 stycznia 2016 roku. Wypłata premii nastąpi do dnia 15 stycznia 2016 roku.

Premia pieniężna III

Warunki otrzymania tej premii są identyczne z warunkami Premii II. Inne są tylko terminy. W dniach od 01 do 31 stycznia 2016 roku powinieneś dokonać zakupów na kwotę 360 zł i przelać wynagrodzenie – min.1 000 zł, stypendium – min. 500 zł lub kwotę 1 800 zł.

O przyznaniu premii Agora powiadomi do dnia 8 lutego 2016 roku. Wypłata premii nastąpi do dnia 16 lutego 2016 roku.

Konto 360º Banku Millennium

Konto 360º oferowane przez Bank Millennium jest jednym z najlepszych rachunków na rynku. Otwarcie konta jest darmowe. Również za wydanie karty debetowej Bank nie pobiera opłaty. Miesięcznej opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty można uniknąć wpłacając każdego miesiąca na konto minimum 1 000 zł z dowolnego rachunku i wykonując jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową.

Spełnienie tych prostych i niewymagających warunków pozwoli na darmowe wypłaty gotówki w kraju i za granicą.

W przypadku rachunku dla studentów Konto 360º Student wystarczy wykonać w każdym miesiącu tylko jedną transakcje bezgotówkową kartą płatniczą, aby konto, karta i wypłaty z bankomatów były darmowe.

Konto 360º to konto bardzo nowoczesne oferujące bankowość mobilną i płatności BLIK. Wspomniana wcześniej promocja „Zyskaj 360 zł-II edycja”, o której przeczytasz pod tym adresem, wynagradza między innymi za korzystanie z tych usług. Jeśli nie korzystasz lub nie zamierza z nich korzystać to opisana w tym artykule promocja Agory jest dla Ciebie.  Żeby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować się na stronie promocji.