Złap 200 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

„Złap 200 zł” to kolejna promocja Banku Millennium, w której za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student możesz zyskać premię pieniężną w wysokości 200 zł. Warunkiem jej otrzymania jest aktywowanie aplikacji mobilnej Banku oraz spełnienie w każdym z dwóch kolejnych miesięcy warunku wpływu na konto łącznej kwoty 1 000 zł i wykonanie jednej płatności bezgotówkowej.

Zgodnie z regulaminem promocja została zakończona w dniu 26 listopad 2018 roku.

Kto może wziąć udział w promocji „Złap 200 zł”?

W promocji „Złap 200 zł” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i  do tej pory nie miałeś żadnego kontaktu z Bankiem Millennium. Wyłączone są nie tylko osoby, które posiadały jakikolwiek produkt banku, ale także osoby które miały w przeszłości zawartą jakąkolwiek umowę z Bankiem Millennium.

Warunek ten dotyczy także współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów posiadacza rachunku oraz użytkowników kart pre-prepaid, dodatkowych kart kredytowych, poręczycieli kredytów lub posiadaczy jednostek Millennium TFI.

Z promocji wykluczone są również osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych akcjach promocyjnych Konta 360° lub Konto 360° Student i osoby, które złożyły wniosek o konto i jest on w trakcie procesowania przez Bank.

Jakie są warunki otrzymania 200 zł?

W celu otrzymania premii pieniężnej o wartości 200 zł powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • do 26 listopada 2018 roku:
  • złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student  za pośrednictwem strony promocji podając imię, nazwisko oraz adres email,
  • składając wniosek wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celach marketingowych  i zaakceptuj regulamin promocji,
 • do 30 listopada 2018 roku zawrzyj umowę o prowadzenie wybranego rachunku,
 • do 5 grudnia 2018 roku aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium,
 • w grudniu 2018 i styczniu 2019 roku, w każdym z tych miesięcy:
  • zasil nowo otwarte konto łączną kwotą w wysokości co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej jedną płatność bezgotówkową kartą debetową lub za pośrednictwem usługi BLIK.

Przekazanie nagrody

Jeżeli spełniłeś wszystkie warunki promocji nagrodę otrzymasz na swoje nowo otwarte konto najpóźniej do 15 lutego 2019 roku. Pamiętaj, aby do dnia otrzymania nagrody nie zamykać konta, ani nie wypowiadać umowy o konto.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Kilka słów o Koncie 360°

Opłaty za prowadzenie Konta 360°, obsługę karty debetowej oraz za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku bezpłatności konta. Polega on na zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonaniu jednej płatności kartą debetową lub usługą BLIK.

Jeżeli kryteria powyższe spełnisz wówczas Bank nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za obsługę karty debetowej i za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju.

Nie spełnienie warunków bezpłatnego konta spowoduje, że miesięczna opłata za prowadzenie konta wyniesie 8 zł, a za miesięczną obsługę karty zapłacisz 7 zł. Opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów będą wyglądać następująco:

 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
 • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Opis Konta 360° znajdziesz w tym artykule.