Zlecenie stałe i polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe to dwie usługi proponowane przez banki posiadaczom rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Często użytkownicy kont nie wiedzą jaka jest różnica pomiędzy nimi i jak z nich korzystać.

Zlecenie stałe i polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe to szczególne formy przelewu, które mogą nam zaoszczędzić czasu przy regulowaniu okresowych płatności. Prawidłowe korzystanie z nich wymaga odrobinę wiedzy w celu prawidłowego rozróżnienia każdej z tych usług.

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe to wygodny sposób realizacji opłat o stałej wartości płaconych w określonych terminach. Przykładem takich płatności może być opłata za mieszkanie, prąd, gaz, abonament za telefon, a także raty kredytów czy też składki ubezpieczeniowe. Można również dokonywać za pośrednictwem zlecenia stałego regularnych przelewów na konto oszczędnościowe czy funduszy inwestycyjnych.

Chcąc skorzystać ze zlecenia stałego koniecznym jest jego ustanowienie. Najprościej jest to wykonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Procedura definiowania przelewu jest we wszystkich bankach bardzo podobna. Dla określonego odbiorcy należy podać kwotę przelewu, datę pierwszego przelewu oraz częstotliwość z jaką mają następować kolejne przelewy. Można również podać datę ostatniego przelewu czyli czas zakończenia zlecenia.

Za zlecenie stałe może zostać pobrana opłata przez bank. W większości z nich za zdefiniowanie, aktualizację, odwołanie i realizację zlecenia stałego nie jest pobierana żadna prowizja. W innych, za niektóre czynności, banki naliczają stosowną opłatę. Zawsze warto to sprawdzić w tabeli opłat i prowizji. Dane te podajemy również w naszych analizach kont.

Polecenie zapłaty

W odróżnieniu od zlecenia stałego usługa polecenia zapłaty jest korzystna przy płatnościach, które są zmienne w krótkim okresie czasu np. z miesiąca na miesiąc. Przykładami takich opłat mogą być płatności za gaz, energię czy telefon. Należy pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z polecenia zapłaty jest równocześnie wyrażeniem zgody na obciążanie rachunku przez wystawcę faktury.

Chcąc skorzystać z usługi polecenia zapłaty należy o tym fakcie powiadomić bank i wystawcę danego rachunku przesyłając stosowne polecenie wykonania usługi. Dalsza procedura jest następująca;

  • wystawca faktury przesyła ją do odbiorcy i do Banku,
  • bank automatycznie dokonuje przelewu środków na konto wystawcy faktury.

W przypadku polecenia zapłaty możliwe jest odwołanie kolejnej transakcji jeszcze przed jej wykonaniem lub zażądanie zwrotu ostatniej wykonanej transakcji w terminie do 8 tygodni od dnia, w którym została ona wykonana. Polecenie zapłaty można w każdej chwili odwołać.

Wiele banków nie pobiera opłaty za polecenie zapłaty. W niektórych bankach pobierana jest miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty.