Tankuj korzyści – zwrot za paliwo nawet do 10% i premia do 1 100 zł za zakup samochodu w Toyota Bank

Toyota Bank wznowił promocję „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo” w ramach której możesz otrzymać zwrot w wysokości do 10% wydatków poniesionych na zakup paliwa. Kupując nowy lub używany samochód  marki Toyota lub Lexus w sieci dilerskiej Toyoty lub Lexus otrzymasz zwrot w wysokości 500 zł. Korzystając z kredytu lub leasingu dostaniesz dodatkowe 600 zł.

Kto może przystąpić do promocji?

W promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo” możesz wziąć udział, jeśli jesteś osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i posiadasz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowego Moto Konto. Musisz również posiadać jedną z następujących kart debetowych:

 • karta debetowa Super Red III,
 • karta debetowa Ruby Passion,
 • karta debetowo – lojalnościowa MORE.

Warunki uczestnictwa w promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo”

Warunkiem udziału w promocji jest pobranie aplikacji Tankuj Korzyści (działa na urządzeniach z systemem Android i iOS), a następnie zarejestrowanie się w niej. W czasie rejestracji będziesz musiał podać między innymi numer PESEL, adres e-mail, zeskanować kod Aztek (zawiera dane dotyczące posiadanego  samochodu)  oraz wyrazić wszystkie zgody związane z przystąpieniem do promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo” i zaakceptować regulamin promocji.

W okresie trwania promocji w każdym miesiącu kalendarzowym dokonaj przynajmniej jednego logowania do aplikacji Tankuj Korzyści.

Premia za zakup paliwa zależy od sumy wartości Transakcji Petrol wykonanych w danym miesiącu. Transakcje Petrol to transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą na stacjach paliw. Możesz otrzymać zwrot w wysokości 5% lub 10%. Wysokość zwrotu uzależniona jest z kolei od trzech następujących wskaźników:

 • średniego miesięcznego salda środków zgromadzonych na koncie,
 • średniego miesięcznego salda środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym ( nie obejmuje Indeksowanego Konta Oszczędnościowego) i/lub lokatach,
 • kwoty transakcji dowolnej czyli bezgotówkowej transakcji wykonanej kartą płatniczą w punktach usługowo – handlowych poza stacjami paliw.

Wysokość premii

Jeśli jesteś posiadaczem samochodu dowolnej marki innej niż Toyota lub Lexus:

Premia 5%

 • średnie saldo konta – 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 10 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 500 zł.

Premia 10%

 • średnie saldo konta – 3 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 50 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 1 000 zł.

Jeśli jesteś posiadaczem samochodu marki Toyota lub Lexus:

Premia 5%

 • średnie saldo konta – 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 2 500 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – nie wymagana.

Premia 10%

 • średnie saldo konta – 3 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 5 0000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 1 000 zł.

Jeśli jesteś posiadaczem samochodu marki Toyota lub Lexus i posiadasz aktywną umowę Finansowania z wyłączeniem Refinansowania:

Premia 5%

 • średnie saldo konta – 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 2 500 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – nie wymagana.

Premia 10%

 • średnie saldo konta – 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności – 10 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 500 zł.

Maksymalna kwota premii, którą można otrzymać w danym miesiącu, wynosi 50 zł. Przyznana premia zostanie przelana na konto do 10-tego dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki jej uzyskania. Promocja trwa do 30 czerwca 2019 roku.

Regulamin promocji „Tankuj Korzyści – zwrot za paliwo” znajdziesz tutaj.

Tankuj Korzyści – oferty specjalne

Będąc posiadaczem Moto Konta i uczestnikiem promocji „Tankuj Korzyści – zwrot za paliwo” możesz skorzystać z dodatkowej promocji „Tankuj Korzyści – oferta specjalna”.

500 zł za zakup  nowego lub używanego samochodu  Toyota lub Lexus

Kupując nowy lub używany samochód marki Toyota lub Lexus w dowolnym autoryzowanym salonie należącym do tych marek otrzymasz nagrodę w wysokości 500 zł. Nagrodę stanowią dwa bony paliwowe o wartości 250 zł każdy. Otrzymasz je w formie przelewu w dwóch kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym spełniłeś warunki do ich otrzymania.

O zakupie samochodu powinieneś poinformować Toyota Bank za pośrednictwem aplikacji Tankuj Korzyści. Powinieneś także wykonać jedną Transakcję Petrol w okresie jednego miesiąca od momentu zakupu samochodu.

600 zł za zakup samochodu Toyota lub Lexus z Finansowaniem

Dodatkowe 600 zł możesz otrzymać, jeśli kupno nowego lub używanego samochodu marki Toyota lub Lexus zakupionego w salonie sprzedaży tych marek, sfinansujesz z kredytu udzielonego przez Toyota Bank lub leasingu od Toyota Leasing. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie zakupu nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca od daty aktywacji umowy o Moto Konto.

O zakupie z wykorzystaniem finansowania powinieneś zawiadomić Toyota Bank wysyłając informację za pośrednictwem aplikacji Tankuj Korzyści. Premia 600 zł będzie wypłacana w kolejnych miesiącach przez okres 12 miesięcy w ratach po 50 zł.

Regulamin promocji „Tankuj Korzyści – oferta specjalna” znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Moto Konta

Moto Konto to nowy rachunek Toyota Bank, który zastąpił Konto Jedyne. Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 2,49 zł. Opłaty ta zostanie zwrócona w następnym miesiącu po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 • zapewnienie minimalnego miesięcznego salda w wysokości 1 000 zł, lub
 • zapewnienie minimalnego salda lokat w wysokości 2 500 zł, lub
 • po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A., lub
 • po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

Karta debetowa wydawana i prowadzona jest bezpłatnie. Pierwsze trzy wypłaty gotówki z bankomatów w kraju w danym miesiącu są bezpłatne, za każdą kolejną trzeba zapłacić 4,50 zł. Internetowe przelewy krajowe Elixir są bezpłatne.

Dokument dotyczący opłat nowego konta znajdziesz tutaj.