Zwrot 100 zł za paliwo dla otwierających Rachunek Partner w Alior Banku

Alior Bank gwarantuje nowym klientom otwierającym Rachunek Partner stałą cenę paliwa w wysokości 3,90 zł za litr. Jeśli zapłacisz więcej otrzymasz od Banku zwrot za paliwo, który może w danym miesiącu wynieść do 100 zł.

Dodatkowym bonusem jest zwolnienie w okresie promocji z opłaty miesięcznej za korzystanie z karty debetowej Mastercard Debit Commercial (9 zł) oraz z opłaty za korzystanie z usługi CashBack dla przedsiębiorców (15,99 zł).

Promocja „Cashback dla Przedsiębiorców” skierowana jest do osób prowadzących we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą oraz do wspólników spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej. Spółka cywilna, jawna, partnerska jest liczona jako jeden uczestnika. Przedsiębiorcy Ci muszą rozliczać się na zasadach tzw. uproszczonej księgowości i nie prowadzić ksiąg rachunkowych. Nie mogą też posiadać konta firmowego na dzień 21 września 2017 roku w Alior Banku.

Promocja prowadzona jest bezterminowo. W przypadku planowanego jej zakończenia Alior Bank powiadomi jej uczestników o jej zakończeniu na swojej stronie internetowej z 7–dniowym wyprzedzeniem.

Jak zgarnąć zwrot za paliwo?

Warunki uczestnictwa w promocji wymagają otworzenia rachunku firmowego wraz z kartą debetową i spełnienia dodatkowych warunków. W tym celu powinieneś spełnić następujące wymagania:

 • wypełnij formularz na stronie promocji podając nazwę firmy, numer NIP, nazwisko i imię, numer telefonu i adres e-mail. Zaakceptuj również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.
 • skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wraz z którym złożysz wniosek o Rachunek Partner (opcjonalnie możesz wybrać również Rachunek Bezpieczny) wraz z kartą debetową Mastercard Debit Commercial,
 • podpisz umowę o rachunek i umowę o kartę debetową,
 • w każdym kolejnym miesiącu spełnij następujące wymagania:
  • dokonaj płatności kartą debetową wydaną do rachunku firmowego w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na kwotę min. 500 zł,
  • dokonaj przynajmniej jednego przelewu do ZUS i/lub do US z rachunku firmowego.

Jak obliczany jest zwrot za paliwo?

W celu naliczenia należnego zwrotu za paliwo Alior Bank zsumuje w danym miesiącu wszystkie wykonane przez Ciebie płatności za paliwo (PB95 i PB98 lub ON) na stacjach benzynowych. Płatności te muszą być wykonane kartą MasterCard Debit Commercial na stacjach oznaczonych kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983.

Suma wszystkich płatności dzielona jest następnie przez średnią cenę PB95 w danym miesiącu podawaną przez Polską Izbę Paliw Pływnych. Wyliczona w ten sposób ilość paliwa mnożona jest następnie przez cenę Alior Banku 3,90 zł/l. Różnica pomiędzy kwotą wydaną a kwota obliczoną stanowi zwrot za paliwo. Maksymalny zwrot nie może być większy niż 100 zł.

Premię otrzymasz na swój rachunek firmowy w terminie do 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeśone warunki do jej otrzymania.

Otrzymana premia stanowi przychód podatkowy z Twojej działalności, który będziesz musiał rozliczyć samodzielnie.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Stronę promocji znajdziesz pod tym adresem.

Podstawowe opłaty Rachunku Partner

Podstawowe opłaty Rachunku Partner przedstawiają sie następująco:

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, jeżeli spełniasz warunek aktywności, w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Warunek aktywności wymaga spełnienia następujących wymagań:
  • wykonanie przynajmniej jednego w danym miesiącu przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego,
  • oraz dodatkowo spełnienia jednego z poniższych wymagań:
   – zapewnić wpływy od kontrahentów lub wpłacać utarg na Rachunek Partner na kwotę nie mniejszą niż 2500 zł w każdym miesiącu,
   – skorzystać z dowolnego produktu kredytowego dla firm.

Firmy, które działają mniej niż 6 miesięcy licząc od momentu rejestracji mogą korzystać przez okres 6 miesięcy z rachunku bez opłat pod warunkiem spełnienia warunku dotyczącego przelewu do ZUS lub US.

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 3 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej, pobierana jest również opłata dodatkowa w wysokości 6 zł, jeśli nie zostaną wykonane w danym miesiącu przynajmniej 4 transakcje kartą debetową,
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku,
 • 2 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,

Opis rachunku znajdziesz na tej stronie.

Otwórz Rachunek Partner w Alior Bank i zgarniaj co miesiąc 100 zł.