Zyskaj 140 zł za założenie Konta z Lwem Mobi w ING Bank Śląski

W promocji ING Banku Śląskiego skierowanej do osób poniżej 26 lat za otwarcie Konta z Lwem Mobi wraz z kontem oszczędnościowym możesz otrzymać premię  w łącznej wysokości 140 zł.

Promocja została zakończona 31 grudnia 2018 roku. 

Gwarantowaną premię 100 zł otrzymasz po otwarciu konta i po wykonaniu 8 płatności kartą lub Blikiem. Dwie dodatkowe premie, każda po 20 zł, otrzymasz za wykonanie 3 płatności BLIKiem i zapewniając chociaż jeden wpływ wynagrodzenia lub stypendium na konto.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja skierowana jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i które nie skończyły jeszcze 26 lat.

Z promocji wykluczone są osoby, które w okresie od 28 lutego 2017 roku do dnia 30 października 2018 roku były posiadaczem lub współposiadaczem jednego z następujących rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student, Mobi lub PRP.

Premia 100 zł

W celu wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś  spełnić następujące wymagania:

  • do 31 grudnia 2018 roku złóż wniosek na dedykowanej stronie promocji, a następnie zawrzyj umowę o Konto Mobi, umowę o kartę debetową, umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe i umowę o dostęp do bankowości internetowej, nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ING Bank Śląski Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  • do 28 lutego 2019 roku wykonaj 8 płatności kartą wydaną do konta lub Blikiem.

Płatności możesz wykonać w sklepach usługowo – handlowych lub w internecie. Do rozliczenia nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłaty gotówki.

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz premię w wysokości 100 zł. Ale to nie wszystko, ponieważ możesz ją powiększyć o 40 zł.

2 premie po 20 zł

Spełniając dwa kolejne wymagania promocji możesz otrzymać za każde z nich 20 zł. W ten sposób możesz dodatkowo zyskać 40 zł. W celu otrzymania dodatkowych premii musisz w terminie do 28 lutego 2019 roku:

  • wykonać przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie – płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych,
  • zapewnić przynajmniej jeden raz wpływ swojego wynagrodzenie lub stypendium  na nowo otwarte konto. Nie będą brane pod uwagę wpłaty pochodzące z rachunków indywidualnych oraz wpłaty własne w oddziałach Banku i wpłaty we wpłatomatach Banku.

Łączną premię za spełnienie warunków promocji otrzymasz do 15 marca 2019 roku na konto oszczędnościowe. Premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Mobi

Konto z Lwem Mobi otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Również karta debetowa nic nie kosztuje. Darmowe są wypłaty gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash. Z pozostałych bankomatów w kraju pierwsza wypłata gotówki nic nie kosztuje, natomiast za każdą kolejną trzeba zapłacić 2,50 zł. Darmowe są przelewy internetowe i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz polecenie zapłaty i zlecenie stałe.

Podsumowanie

Promocja Konta z Lwem Mobi jest bardzo prosta i niezbyt wymagająca. Wystarczy wykonać 8 transakcji  kartą lub Blikiem na dowolną kwotę. Czas na ich wykonanie masz aż do 28 lutego 2019 roku. Jeśli 3 z tych płatności będą płatnościami Blik wykonanymi w internecie premia wzrośnie do 120 zł. Spełnienie warunku wpływu wynagrodzenia zwiększy premię o kolejne 20 zł.