Zyskaj 150 zł od Bankier.pl i 100 zł od mBanku za otwarcie mBiznes Konto Standard w mBanku

Promocja została zakończona w dniu 3 kwietnia 2019 roku.
W nowej promocji konta firmowego mBiznes konto Standard do zyskania są dwie premie o łącznej wartości 250 zł. Za otwarcie rachunku otrzymasz 150 zł od organizatora promocji Bankier.pl. Fundatorem drugiej premii w wysokości 100 zł jest mBank. Dodatkowo otrzymasz od Banku 2-letnią gwarancję niezmienności podstawowych opłat.

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja „150 zł na start – VIII edycja” skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i spółdzielnie. Z promocji wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży większe niż 10 000 000 zł.

Warunkiem udziału w promocji jest brak posiadania jakiegokolwiek rachunku bieżącego w mBanku dla danego numeru NIP na dzień 8 stycznia 2019 roku.

Zyskaj 150 zł za otwarcie konta

Warunki zdobycia premii pieniężnej  150 zł są bardzo proste. Wystarczy, że spełnisz następujące wymagania:

 • do 3 kwietnia 2019 roku zarejestruj się na stronie promocji, a następnie za jej pośrednictwem przejdź na stronę mBanku i złóż wniosek o otwarcie mBiznes konto Standard oraz wyraź zgodę na zwolnienie mBank z tajemnicy bankowej w zakresie prowadzonej promocji (między innymi przekazanie danych niezbędnych do wypłaty nagrody przez Bankier.pl),
 • w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 3 maja 2019 roku, zawrzyj umowę o prowadzenie mBiznes konto Standard,
 • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 3 lipca 2019 rok wykonaj co najmniej jedną transakcję bezgotówkową i/lub przelew z nowo otwartego konta (nie może to być przelew wewnętrzny).

O przyznaniu nagrody organizator promocji powiadomi wszystkich uczestników promocji najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Wiadomość zostanie przesłana na na adres e-mail podany podczas rejestracji. W ciągu 5 dni od jej otrzymania zaloguj się na stronie promocji i podaj numer nowo otwartego konta. Premia zostanie przesłana w ciągu 14 dni od dnia wysłania powiadomienia.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Premia 100 zł  i dodatkowe bonusy

Biorąc udział w promocji Bankier.pl stajesz się jednocześnie uczestnikiem promocji prowadzonej równolegle przez mBank. Możesz w niej zyskać premię w wysokości 100 zł spełniając dwa proste wymagania. W ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy o konto wykonaj przelew do ZUS w kwocie nie mniejszej niż 250 zł i przynajmniej jedną płatność kartą wydaną do rachunku.

Poza premią pieniężną dodatkowo mBank przyznana Ci następujące preferencyjne warunki prowadzenia rachunku, które będą obowiązywać przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • darmowy miesięczny nielimitowany pakiet przelewów internetowych krajowych Elixir,
 • 0 zł – miesięczna opłata za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych, Santander Bank Polska, Planet Cash i Euronetu na trenie kraju.
 • 0 zł – wpłata gotówki w wpłatomatach własnych i Euronetu na trenie kraju.

Dokładny opis promocji znajdziesz w tym artykule.

mBiznes konto Standard

Poniżej zostały przedstawione podstawowe  standardowe parametry rachunku mBiznes konto Standard:

 • 9 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłata nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu zostanie wykonany przelew do ZUS (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 1,50 zł – przelew internetowy krajowy Elixir (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 5 zł – miesięczna opłata za kartę debetową, jeżeli zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na sumę nie mniejszą niż 500 zł opłata nie jest pobierana (brak opłaty przez 2 lata dla uczestników promocji),
 • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach mBanku i Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska,
 • 3,0% min. 5 zł – od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach na terenie kraju,
 • 0 zł – wpłata gotówki we wpłatomatach mBanku i Euronetu na trenie kraju.

Tabela opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Premia 250 zł za spełnienie prostych warunków we wspólnej promocji Bankier.pl i  mBanku powinna ucieszyć osoby prowadzące jednoosobowe działalność gospodarczą. Za otwarcie mBiznes konto Standard i jedną transakcję bezgotówkową lub przelew z konta Bankier.pl wypłaci premię 150 zł. Kolejne 100 zł wypłaci mBank po wykonaniu przelewu do ZUS i wykonaniu jednej dowolnej płatności kartą. Dodatkowym bonusem jest zwolnienie z opłat za prowadzenie konta, obsługę karty debetowej i zagwarantowanie ich niezmienności przez okres 2 lat.