Zyskaj 200 zł za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

W nowej promocji banku BGŻ BNP Paribas „Zyskownie w koncie” za otwarcie Konta Optymalnego i aktywne korzystanie z niego przez okres 4 miesięcy możesz otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. W akcji będzie mogło wziąć udział tylko 1 000 osób, które jako pierwsze zarejestrują się w promocji.

W związku z wyczerpaniem puli 1 000 rejestracji promocja została zakończona!

Warunkiem otrzymania nagrody jest otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej. Następnie w każdym z czterech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zarejestrowałeś się w promocji,  musisz zapewnić wpływy na konto kwoty co najmniej 1 000 zł i wykonać 3 dowolne przelewy z konta za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej GOmobile.

Nagroda w promocji „Zyskownie w koncie” przyznawana jest w dwóch etapach. Pierwsze 100 zł zostanie wypłacone po założeniu Konta Optymalnego i spełnieniu warunków promocji w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku. Po spełnieniu warunków w lutym i marcu 2019 roku zostanie wypłacone drugie 100 zł.

Kto może wziąć udział w promocji „Zyskownie w koncie”?

W promocji „Zyskownie w koncie” może wziąć udział osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o konto nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas. Z promocji wykluczone są osoby, których wniosek o konto jest aktualnie w trakcie realizacji.

Warunkiem udziału w promocji jest zarejestrowanie się na stronie promocji najpóźniej do 25 listopada 2018 roku. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ promocja może się zakończyć wcześniej po wyczerpaniu puli 1 000 rejestracji.

Jak zyskać 200 zł?

W celu zdobycia pierwszej nagrody o wartości 100 zł musisz spełnić następujące wymagania:

 • do 25 listopada 2018 roku lub do wyczerpania puli 1 000 rejestracji:
  • zarejestruj się na dedykowanej stronie promocji wypełniając prosty formularz, wybierz do którego sklepu chciałbyś otrzymać bony i zaakceptuj:
   • zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę,
   • zgodę na przekazywanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,
   • regulamin promocji,
  • po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji, złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej wykorzystując do tego celu link zawarty w e-mailu.
 • do 12 grudnia 2018 roku zawrzyj umowę ramową o Konto Optymalne, kartę debetową i usługi bankowości internetowej. Umowę zawrzesz za pośrednictwem kuriera.
 • do 31 grudnia 2018 roku aktywuj aplikację mobilną GOmobile
 • w grudniu 2018 i styczniu 2019, w każdym z tych miesięcy:
  • zapewnij wpływ na konto łącznej kwoty co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej 3 dowolne przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej GOmobile.

Drugą nagrody o wartości 100 zł otrzymasz po spełnienie warunków promocji w dwóch kolejnych miesiącach:

 • w lutym 2019 i marcu 2019, w każdym z tych miesięcy:
  • zapewnij wpływ na konto łącznej kwoty co najmniej 1 000 zł,
  • wykonaj przynajmniej 3 dowolne przelewy za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej GOmobile.

Wpływ na konto nie może pochodzić z rachunków własnych w BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima, nie mogą to być wpłaty gotówkowe i wpływy z rachunków kredytowych.

Przekazanie nagrody

O przyznaniu pierwszej nagrody o wartości 100 zł za zawarcie umowy o konto osobiste i spełnienie warunków promocji w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem maila do 15 lutego 2019 roku. W wiadomości znajdziesz specjalny kod, za pośrednictwem którego zaloguj się na stronie promocji najpóźniej do 25 lutego 2019 roku roku w celu uzupełnienia swoich danych, w tym podania numeru nowo otwartego Konta Optymalnego.  Nagroda zostanie przelana najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Drugą nagrodę również w wysokości 100 zł otrzymasz po spełnieniu warunków promocji w lutym i marcu 2019 roku. O jej przyznaniu zostaniesz powiadomiony do 19 kwietnia 2019 roku, a samą nagrodę otrzymasz do 30 kwietnia 2019 roku.

Do momentu otrzymania ostatniej nagrody musisz posiadać aktywne konto wraz  z kartę debetową i usługę bankowości internetowej.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Konto Optymalne – najważniejsze opłaty

 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Podsumowanie

Nowa promocja duetu Ad Astra i BGŻ BNP Paribas promująca Konto Optymalne jest bardzo atrakcyjna i bardzo prosta. Wystarczy przez 4 kolejne miesiące, w każdym z nich, wykonać 3 przelewy na dowolną kwotę za pośrednictwem bankowości internetowej i zapewnić wpływ na konto na łączną kwotę 1 000 zł.

Bardzo dużym plusem Konta Optymalnego jest brak opłat za obsługę konta i karty debetowej. Minusem jest wysoko opłata za wypłatę gotówki z bankomatów nie należących od Banku i Planet Cash.