Zyskaj 360 zł za płatności kartą i BLIK w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął czwartą już edycję promocji Zyskaj 360 zł. Za otwarcie rachunku Konto 360º lub Konto 360º Student oraz płatności kartą i płatności BLIK uczestnik promocji może otrzymać do 360 zł.

Promocja przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, za których uważa się wszystkie osoby, które nie były stroną umowy o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy od dnia 31 sierpnia 2015 roku. Dotyczy to również współposiadaczy konta.

Warunki udziału w promocji Zyskaj 360 zł

Warunki przystąpienia do promocji są bardzo proste. Wystarczy do dnia 5 grudnia 2016 roku:

 • zawrzeć umowę o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w wariancie Konto 360º lub Konto 360º Student i o kartę debetową,
 • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

360 zł za płatności kartą i BLIK

W każdym miesiącu promocji Zyskaj 360 zł, następującym po miesiącu w którym została zawarta umowa o konto, będzie przyznawana premia w wysokości 60 zł za płatności kartą i płatności BLIK.

Wysokość premii dla każdej z tych płatności wynosi:

 • 2% łącznej wartości płatności kartą debetową – maksymalnie 30 zł w danym miesiącu,
 • 5% łącznej wartości płatności BLIK – maksymalnie 30 zł w danym miesiącu.

Premia wypłacana będzie przez okres 6 kolejnych miesięcy. Maksymalnie uczestnik promocji może zgarnąć kwotę w wysokości 360 zł.

Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet przy pomocy wydanej do Konta karty debetowej, zaksięgowane na Koncie w danym miesiącu kalendarzowym.
Za płatność BLIK uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet jako Płatności Mobilne BLIK i zaksięgowane na Koncie w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatkowo w każdym kolejnym miesiącu promocji Zyskaj 360 zł należy spełnić następujące warunki:

 • wykonać kartą przynajmniej jedną płatność, która zostanie zaksięgowana,
 • zapewnić wpływy na Konto 360º w łącznej kwocie nie niższej niż 1000 zł – warunek ten nie dotyczy Konta 360º Student,
 • zalogować się do aplikacji mobilnej banku.

Premia za dany miesiąc kalendarzowy zostanie przelana najpóźniej do końca kolejnego miesiąca.

Wniosek o Konto 360º  i Konto 360º Student znajdziesz na tej stronie Banku Millennium.

Charakterystyka Konta 360°

Opłata za prowadzenie konta, miesięczną obsługę karty debetowej oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów na terenie kraju uzależnione są od spełnienia warunku zapewnienia wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonania jednej płatności kartą debetową lub płatności BLIK.

Podstawowe parametry rachunku wyglądają następująco:

 • 0 zł – opłata za otwarcie konta,
 • 0 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna obsługa karty, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł został spełniony, w przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą, jeśli warunek wpływu na konto kwoty 1 000 zł został spełniony. Jeśli warunek nie będzie spełniony wówczas opłaty za wypłaty z bankomatów będą wyglądać następująco:
  • 0 zł – wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium,
  • 1 zł – wypłata gotówki z bankomatów BZ WBK i Cash4You,
  • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
  • 2,5% nie mniej niż 9 zł – wypłata środków z bankomatów za granicą.
 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty,
 • 0 zł – realizacja zlecenia stałego.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób od 18 do 26 roku życia. W odróżnieniu od Konta 360° Bank nie wymaga zapewnienia wpływu na konto jakiejkolwiek kwoty.  Wystarczy tylko wykonać jedną transakcję kartą debetową lub płatność BLIK, aby prowadzenie rachunku, miesięczna obsługa karty debetowej i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą były darmowe.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.
Analizę Konta 360º znajdziesz pod tym adresem.

Podsumowanie

Promocja Zyskaj 360 zł należy do jednej z bardziej atrakcyjnych promocji kont osobistych. Składa się na to wielkość oferowanej premii pieniężnej i czas po jakim można ją uzyskać. Same warunki jakie należy spełnić nie są również zbyt wymagające.

Konto 360º jest również warte zwrócenia na nie uwagi. Szczególnie atrakcyjne może być Konto 360º Student dla ludzi młodych. Wystarczy wykonać jedną transakcję bezgotówkową kartą, aby było ono zupełnie darmowe.