Program poleceń w mBanku – zyskaj 50 zł do 300 zł za polecenie konta

Promocja zakończyła się w dniu 1 września 2019 roku.
Ponownie ruszył program poleceń w mBanku skierowany do wszystkich klientów posiadających w nim konto osobiste. Za polecenie rachunku osobistego lub rachunku firmowego uczestnik programu może zyskać premię od 50 zł do 300 zł. W jednym miesiącu można zarobić nawet 2 000 zł. Nowa edycja programu poleceń będzie trwać do 1 września 2019 roku.

Do kogo skierowany jest program poleceń w mBanku?

Podstawowym warunkiem udziału w programie poleceń „PolecamBank – edycja 1/2019” jest posiadania dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w mBanku oraz zarejestrowanie się w obecnej edycji programu. Współposiadacze konta traktowani są jako jeden uczestnik programu. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które posiadają wyłącznie rachunek firmowy.

Polecać konta można tylko osobom, które nie posiadały żadnego produktu w mBank po dacie 1 stycznia 2017 roku.

Od 50 zł do 300 zł za polecenie konta

W ramach programu „PolecamBank – edycja 1/2019” możesz polecać zarówno konta osobiste – eKonto osobiste, eKonto możliwości i mKonto Intensive, jak i firmowe – mBiznes konto. Rachunki te mogą być polecane w ramach oferty standardowej lub w ramach oferty promocyjnej obowiązującej w trakcie trwania programu. Wariant drugi jest bardzo korzystny, ponieważ osoba polecona może zyskać premię, co może ją skłonić do otwarcia konta z polecenia. Tym bardziej, że osoba otwierająca konto z polecenia nie otrzymuje żadnej premii z tego tytułu. Ma natomiast możliwość wzięcia udziału w programie poleceń po założeniu konta.

Premia, jaką można otrzymać za polecenie konta, zależy od rodzaj konta i wieku osoby poleconej. Wykaz nagród przedstawia się następująco:

  • eKonto osobiste – 100 zł – jeśli nowy klient w dniu składania wniosku ukończył 18 lat,
  • eKonto możliwości50 zł – jeśli nowy klient w dniu składania wniosku nie ukończył 18 lat,
  •  mKonto Intensive200 zł,
  • mBiznes konto200 zł lub 300 zł, nowy klient aktywuje usługę mKsięgowość.

Możesz polecić dowolną ilość kont. W danym miesiącu mBank wypłaci Ci tylko 2 000 zł. Nadwyżka zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu.

Jak mogę przystąpić do programu PolecamBank?

Chcąc polecać konta osobiste i firmowe z oferty mBanku musisz w pierwszej kolejności zarejestrować się w obecnej edycji programu poleceń. W tym celu zaloguj się do serwisu transakcyjnego i  wypełnij formularz rejestracyjny. Poza podaniem swoich danych osobowych, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptuj regulamin programu poleceń.

W trakcie rejestracji będziesz musiał stworzyć swój identyfikator poleceń. Musi on zawierać od 3 do 20 znaków. Nie można stosować  polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych. Ponadto identyfikator nie może zawierać słowa „mBank” ani wyrazów „powszechnie uznawanych za obraźliwe”.

Po spełnieniu powyższych wymagań pozostaje Ci polecać konta swoim znajomym i innym osobom. Warunkiem skutecznego polecenia jest podanie Twojego identyfikatora we wniosku o konto przez osobę poleconą.

Wypłacenie premii uzależnione jest od spełnienie przez Ciebie warunku aktywności. W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

  • wykonać dowolny przelew ze swojego rachunku osobistego na rachunek w innym banku, lub
  • wykonać dowolną płatność lub wypłacić gotówkę kartą debetową, lub
  • zasilić swoje konto dowolną kwotą pochodzącą z rachunku z innego banku.

Jakie warunki musi spełnić osoba polecana?

Osoba, której chcesz polecić konto musi być nowym klientem mBanku. Zgodnie z regulaminem programu poleceń nowy klient to osoba, która po dniu 1 stycznia 2017 roku nie posiadała żadnego produktu mBanku.

Osoba polecana po otrzymaniu od Ciebie Twojego identyfikatora poleceń powinna zawnioskować o wybrany rachunek, podpisać umowę o prowadzenie konta i spełnić warunek aktywności. Konto można założyć za pośrednictwem strony internetowej, infolinii, w oddziale lub placówce partnerskiej mBanku. Ważnym dla Ciebie jest, żeby zakładając konto osoba polecona wpisała we wniosku w polu „Wpisz identyfikator osoby polecającej” Twój identyfikator poleceń.

Poza założeniem konta osoba polecona będzie musiała spełnić warunek aktywności. Zależy on od rodzaju otwieranego przez nią konta i tak:

  • osoby otwierające eKonto – w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą dokonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową w placówkach handlowo – usługowych.
  • osoby otwierające mBiznes Konto – w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą wykonać płatności bezgotówkowe kartą debetową w placówkach handlowo – usługowych na łączną kwotę minimum 200 zł.
  • osoby otwierające mBiznes Konto z usługą mKsięgowości  – w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku muszą wykonać płatności bezgotówkowe kartą debetową w placówkach handlowo – usługowych na łączną kwotę minimum 200 zł oraz aktywować usługę mKsięgowość.

Przekazanie nagród

Nagrodę za osoby polecone otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji przez Ciebie i osobę poleconą. W każdym miesiącu możesz maksymalnie otrzymać kwotę 2 000 złotych. Jeśli kwota nagrody byłaby wyższa wówczas nadwyżkę otrzymasz w kolejnym miesiącu. Gdyby tak się stało, wówczas będziesz musiał spełnić w tym miesiącu warunek aktywności.

Uzyskana nagroda jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Regulamin obecnej edycji 1/2019 programu PolecamBank znajdziesz tutaj.